Łyk Wolności [RELACJA]

Łyk Wolności [RELACJA]

4 czerwca wznieśliśmy toast za wolność – obecnie przede wszystkim wolność Białorusinek i Białorusinów, których za najmniejszy znak oporu dotykają okrutne prześladowania, w tym tortury. Podczas małej uroczystości rocznicowej, organizowanej przez posłankę Różę Thun, b. posła Jerzego Meysztowicza oraz KOD Małopolskie gościem specjalnym była Jana Szostak. O godzinie 18 w Krakowie rozległ się krzyk.

Transmisja: https://www.facebook.com/KODMalopolskie/videos/2888853391403536

fot. Paweł Kozłowski