Kraków dla jedności

Kraków dla jedności

– Walka o nową, otwartą i nowoczesną Polskę jest ważniejsza niż partykularne interesy czy różnice światopoglądowe, dlatego zjednoczyliśmy się w sprzeciwie wobec faszyzacji życia publicznego – mówią organizatorzy sobotniego Marszu Antyfaszystowskiego. Zapraszają wszystkich, by dołączyli do tego wydarzenia, i zachęcają do zjednoczenia się w imię wspólnie wyznawanych wartości.

Ostatnie miesiące pokazały eskalację zachowań ksenofobicznych i nacjonalistycznych. Coraz częściej pojawiające się w mediach informacje o aktach agresji wobec obcokrajowców, innowierców i ludzi o odmiennych poglądach politycznych, a także zaostrzenie, wręcz brutalizacja, dialogu publicznego sprawiają, że w wielu ludziach budzi się uzasadniony lęk o przyszłość kraju i ich samych.

„Nienawiść jednoczy, dlatego nacjonalizm zawsze opiera się na wrogości do wszystkiego, co nowe i inne. (…) Nurty faszystowskie wyrastają na populizmie, są ucieczką w bezpieczeństwo uciszanej wolności, negują pluralizm, demokrację zasadzającą się na wolności jednostki. To doskonała ideologia mobilizacji w czasach gwałtownych zmian, nierówności, braku bezpieczeństwa, która daje proste odpowiedzi i poczucie wspólnoty – wspólnoty dzielącej na swoich i obcych” – napisali w swoim manifeście członkowie koalicji łączącej środowiska prodemokratyczne Kraków Przeciwko Faszyzmowi, która organizuje sobotni Marsz Antyfaszystowski.

– Intencją Marszu Antyfaszystowskiego jest przede wszystkim połączenie jak największej ilości środowisk, dla których jednym z najważniejszych celów jest sprzeciw wobec faszyzacji  życia politycznego i języka debaty publicznej w Polsce – wyjaśnia Piotr Środa, współorganizator wydarzenia. – Koalicja powstała właśnie dlatego, że solidarność sił prodemokratycznych w walce o nową, otwartą i nowoczesną Polskę jest znacznie ważniejsza niż partykularne interesy czy różnice światopoglądowe. Chcemy Polski, w której dla faszyzmu po prostu nie ma miejsca.

Marsz odbędzie się w sobotę 16 grudnia. Rozpocznie się o godzinie 14 przed Collegium Novum UJ (ul. Gołębia 24). Następnie przejdzie ulicami Straszewskiego i Szewską na Rynek Główny przed Ratusz. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którym leży na sercu prawdziwy dialog społeczny i poszanowanie praw człowieka.

 

Marsz Antyfaszystowski