Komunikat Zarządu Głównego w sprawie odwołania wszystkich imprez

Komunikat Zarządu Głównego w sprawie odwołania wszystkich imprez

Komitet Obrony Demokracji wstrzymuje do odwołania organizację wszystkich imprez: spotkań, koncertów, wykładów, debat oraz manifestacji i pikiet, w których planowany jest udział ponad stu osób.

Decyzję o potencjalnym odwołaniu zaplanowanych już wydarzeń pozostawiamy organizatorom, którzy powinni uzależnić ją od sytuacji we własnych regionach.
Apelujemy do członków Stowarzyszenia, aby w decyzjach dotyczących swojej aktywności społecznej kierowali się zdrowym rozsądkiem, zaleceniami lekarzy i stacji epidemiologicznych, a jednocześnie nie ulegali panice i chaosowi dezinformacji wynikającemu z nieprzygotowania władz do sytuacji kryzysowej.

Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji