KOD prowadzi warsztaty dla licealistów!

KOD prowadzi warsztaty dla licealistów!

Polska szkoła od lat może pochwalić się wysokim poziomem nauczania, kształcąc kolejne pokolenia ludzi budujących narodową i europejską wspólnotę, opartą na uniwersalnych wartościach. Profil szkolnej edukacji, kształtowany przez programy nauczania, zmieniał się jednak wraz ze zmianą politycznych uwarunkowań. Nie inaczej jest dzisiaj.

Grupa niezależnych nauczycieli, wraz z małopolskimi działaczami Komitetu Obrony Demokracji, zaniepokojona kierunkiem aktualnych zmian, stworzyła projekt warsztatów edukacyjnych, których idea opiera się na wartościach takich jak otwartość, krytyczne myślenie czy orientacja na problemy współczesności. Naszą propozycję kierujemy przede wszystkim do młodzieży, która chciałaby spojrzeć na otaczającą ją rzeczywistość z różnych perspektyw, bardziej otworzyć się na różnorodność i przeżyć ciekawą, intelektualną przygodę.

Zgłoszenia proszę kierować na adres [email protected]