KOD prowadzi warsztaty dla licealistów!

KOD prowadzi warsztaty dla licealistów!

Polska szkoła od lat może pochwalić się wysokim poziomem nauczania, kształcąc kolejne pokolenia ludzi budujących narodową i europejską wspólnotę, opartą na uniwersalnych wartościach. Profil szkolnej edukacji, kształtowany przez programy nauczania, zmieniał się jednak wraz ze zmianą politycznych uwarunkowań. Nie inaczej jest dzisiaj.

Grupa niezależnych nauczycieli, wraz z małopolskimi działaczami Komitetu Obrony Demokracji, zaniepokojona kierunkiem aktualnych zmian, stworzyła projekt warsztatów edukacyjnych, których idea opiera się na wartościach takich jak otwartość, krytyczne myślenie czy orientacja na problemy współczesności. Naszą propozycję kierujemy przede wszystkim do młodzieży, która chciałaby spojrzeć na otaczającą ją rzeczywistość z różnych perspektyw, bardziej otworzyć się na różnorodność i przeżyć ciekawą, intelektualną przygodę.

Warsztaty zaplanowane na 16 czerwca to pilotaż przedsięwzięcia, które – mamy nadzieję – stanie się cyklem spotkań wypełniających istotną lukę, jaka wytworzyła się w polskiej szkole w obecnym kształcie. Chcielibyśmy poddać nasz pomysł ocenie młodzieży i w oparciu o jej zdanie określić ostateczny kształt tego przedsięwzięcia. Dlatego poszukujemy licealistów, którzy zgodziliby się wziąć udział w zajęciach pilotażowych, które odbędą się 16 czerwca, godz. 10.00-13.00 w biurze KOD Małopolskie, ul. Kościuszki 74/13. Zgłoszenia proszę kierować na adres [email protected]