KOD / OKW w skali kraju

KOD / OKW w skali kraju

Komitet Obrony Demokracji

Obywatelska Kontrola Wyborów to było ogromne wyzwanie organizacyjne.

Niedziela 21 października to był dzień, do którego przygotowywaliśmy się długo. Rozpoczęliśmy nasze działania na kilka miesięcy przed planowanym terminem wyborów. Przeszkoliliśmy i przygotowaliśmy obserwatorów wyborczych na wszelkie okoliczności, z jakimi mogą spotkać się podczas pracy komisji wyborczej. Wolontariusze wiedzieli dokładnie jak działać i jak postępować, a ponadto byli wyposażeni w numery alarmowe, pod którymi cały czas dyżurowali eksperci, którzy byli gotowi udzielić pomocy. Skoordynowanie tego procesu na terenie całego kraju było nie lada wyzwaniem i wymagało długiej i żmudnej pracy nad opracowaniem całego harmonogramu. Opracowanie logistyki i koordynacja procesu kontroli, w którym udało się skontrolować 600 komisji, a w toku kontroli wypełnić ponad 1500 cząstkowych raportów wydawało się rzeczą niemożliwą, ale udało się to zrobić. Kluczem do sukcesu była sprawna i szybka komunikacja, a także wykorzystanie narzędzi elektronicznych.

Nasi Wolontariusze w dzień i noc wyborczą 21 X pracowali nieustannie, niezależnie od warunków, w jakich się to musiało odbywać, od wyziębionych sal szkolnych, przez awarie ogrzewania, po przegrzane do granic możliwości pomieszczenia. Zaangażowanie, kreatywność, a przede wszystkim siła i wiara wszystkich zaangażowanych w projekt, zarówno tych pracujących na pierwszej linii, jak i wspierających pozwoliły zrealizować projekt Obywatelskiej Kontroli Wyborów.

Wielkie podziękowania dla zaangażowanych w OKW

To było wielkie przedsięwzięcie na ogólnopolską skalę, które w liczbach pokazuje poniższa grafika: