Kawiarnia Kolorowa — uchodźcy — pomoc prawna

Relacja Zdzisława Wagnera na Facebooku.

Wybrałem się w środę, 7 marca 2018 r., do krakowskiej kawiarni Kolory przy ul. Estery 10, na spotkanie zorganizowane przez KOD Małopolska, Klub „Kolory Demokracji”, z przedstawicielkami organizacji pozarządowej, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć. Usłyszałem tam wiele interesujących informacji o pomocy uchodźcom, ale też i smutnych, o procedurach wobec cudzoziemców starających się o stały pobyt w Polsce.

Magdalena Pajura i Magdalena Zybała, opowiadały o inicjatywach i praktycznych działaniach Centrum, które świadczy bezpłatną pomoc prawną: uchodźcom, bezpaństwowcom, przeciwdziała handlowi ludźmi, prowadzi monitoring i edukację.

Uchodźcom można pomagać skutecznie. Dać pomoc prawną, uczyć naszego języka, ułatwić mieszkanie i legalną pracę. Inaczej, pomóc wrócić do normalnego życia. Bezpaństwowcy – nie mają obywatelstwa lub go utracili z nieswoich przyczyn; często są nimi dzieci. Nie mają dokumentów. Pomoc im jest skomplikowana, ale nie jest niemożliwa.

W Polsce jest kilka ośrodków zamkniętych dla uchodźców, a kilkanaście ośrodków otwartych. Niestety, w Krakowie takich ośrodków nie ma i przedstawiciele CPPHN jeżdżą do kilku takich miejsc w kraju, ale również na przejścia graniczne, zwłaszcza w Terespolu. Polska straż graniczna wyspecjalizowała się w odmowach przyjęcia uchodźców i często czyni to wbrew obowiązującym procedurom zawartych w przepisach Konwencji Genewskiej o Uchodźcach.

Przerażają informacje o polskich procedurach już w samych ośrodkach dla uchodźców, w których wiele miesięcy, a często też lat, przebywają całe rodziny ubiegające się o prawny status pozwalający na normalne zamieszkanie w Polsce, zatrudnienie i naukę. Sześć miesięcy ma trwać procedura prawna, ale bardzo rzadko jest to regułą. Uchodźcy, jeśli już znajdą się na terytorium Polski, w tym czasie otrzymują pomoc w ośrodkach zamkniętych i otwartych, w tych ostatnich przysługują im środki finansowe, obecnie jest to kwota 70 zł na miesiąc dla osoby.

CPPHN powstało z inicjatywy dr Haliny Nieć i jej studentów w 2002 r. Od początku była to organizacja, w której studenci prawa mogą uczyć się zawodu i wykonują pożyteczną społecznie pracę. Nieżyjąca już dr Halina Nieć to były wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, działaczka praw człowieka, założycielka Ośrodka Praw Człowieka UJ oraz właśnie pierwszej w Polsce uniwersyteckiej poradni prawnej.

Centrum nie prowadzi działalności gospodarczej. Źródła finansowania to granty oraz dofinansowania: fundusze unijne, środki UNHCR, środki Urzędu Miasta Kraków oraz darowizny od osób prywatnych. Niestety, w ostatnich dwóch latach zostały zawieszone konkursy grantowe z funduszy unijnych i to za sprawą polską, co bardzo ograniczyło zakres działalności tych organizacji pozarządowych.

W okresie od marca 2018 r. do lutego 2019 r. Centrum wspierane jest przez Fundację im. Stefana Batorego. Chętni mogą przeznaczyć 1% podatku – nr KRS 0000113676.

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (CPPHN)
ul. Krowoderska 11/7
31- 141 Kraków
Telefon: +48 12 633 72 23
E- mail: [email protected]
www.pomocprawna.org
www.facebook.com/pomocprawna.org
www.twitter.com/CPPHN
www.youtube.com/CentrumPomocyPrawnej