Dlaczego teraz trzeba iść do wyborów? Felieton Fryderyka Zolla (171)

Dlaczego teraz trzeba iść do wyborów? Felieton Fryderyka Zolla (171)

4.06.2020

Wiele osób pyta, dlaczego teraz należy iść do wyborów, a wybory Sasinowo-pocztowe należało bojkotować. Przecież także obecne prawo wyborcze nie spełnia standardów konstytucyjnych: zbyt mało jest czasu na zebranie podpisów, naruszono zasadę równości kandydatów. A jednak sytuacja jest zupełnie inna. To, co nas czeka 28 czerwca, to mimo wszystko są wybory. Ułomne, naruszające konstytucję, ale przy odpowiedniej kontroli obywatelskiej będzie można dopilnować ich uczciwości. Wydarzenie z 10 maja było tak zaprojektowane, że nie spełniało nawet minimalnych wymogów, które pozwoliłyby uznać je za wybory. Usługę pocztową zaplanowano jako farsę, pozbawiając kandydatów opozycji jakichkolwiek szans. Teraz przy wszystkich zastrzeżeniach da się prowadzić kampanię. Znaczenie ma też zgoda Senatu uzyskana przytłaczającą większością głosów. W wyborach 28 czerwca przy nadzwyczajnym wysiłku obywatele mogą mieć wpływ na losy kraju. W Sasinowym evencie takiej możliwości nie było. Dlatego teraz trzeba dla demokracji i dla Polski iść i oddać głos.


Felieton jest wyrazem opinii autora. Nie prezentuje stanowiska ZR Małopolskie KOD.

Tekst wart skomentowania? Napisz do redakcji!