Deklaracja krakowska

Deklaracja krakowska

DEKLARACJA KRAKOWSKA
Podpisanie Deklaracji Krakowskiej – Kraków, 29.01.2018 r.

Mając na uwadze dobro Polski oraz jej Obywatelek i Obywateli, pomimo dzielących nas różnic, zobowiązujemy się do wspólnego działania w obronie wolności i demokracji. Od ponad dwóch lat mamy do czynienia z konsekwentnym niszczeniem demokratycznego państwa prawa i jego instytucji, z narastającymi podziałami w społeczeństwie. Aby się temu przeciwstawić, potrzebujemy jedności.

Będziemy wspólnie działać na rzecz równego traktowania i poszanowania praw człowieka oraz przeciw łamaniu praw i wolności obywatelskich, przeciw mowie nienawiści i wszelkim aktom agresji i nietolerancji.

Będziemy burzyć mury dzielące społeczeństwo i budować mosty dla wzajemnego porozumienia. Będziemy wspierać projekty obywatelskie, tym samym oddając Obywatelkom i Obywatelom prawo do decydowania o sobie. Będziemy aktywnie wspierać działania na rzecz praw kobiet. Będziemy działać na rzecz ochrony przyrody i środowiska, które jest dobrem wspólnym, należącym również do przyszłych pokoleń. Będziemy przeciwdziałać wszelkim formom wykluczenia społecznego. Będziemy bronić wartości konstytucyjnych, państwa neutralnego światopoglądowo, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Jesteśmy Polakami i Europejczykami. Jesteśmy przekonani, że miejsce Polski jest w rodzinie krajów Unii Europejskiej. Nie pozwolimy na podkopywanie naszej obecności w strukturach europejskich.

Cenimy mądrość Polek i Polaków, dlatego będziemy przeciwstawiać się próbom centralizacji państwa i ograniczania kompetencji samorządów.

Będziemy wspólnie działać na rzecz demokracji w trosce o los Polski, a także naszej małej ojczyzny – Krakowa. Deklarujemy współpracę w obronie wspólnych wartości.

 

#deklaracjaKrakowska
Komitet Obrony Demokracji
Krakowski Klub Obywatelski
.Nowoczesna
Platforma Obywatelska
#PrzyjaznyKrakow
PSL Małopolska
Rada Krakowska SLD
Stowarzyszenie Sprawa Kobiet
#StrajkKobietKraków
Unia Europejskich Demokratów

VideoRelacja: < KLIK >

https://www.facebook.com/DeklaracjaKRK/