Czytanie książek to ważna część społeczeństwa obywatelskiego …

Czytanie książek to ważna część społeczeństwa obywatelskiego …

Czytanie książek to ważna część społeczeństwa obywatelskiego …

W czwartek 23 czerwca w sądeckim hotelu Beskid odbyło się spotkanie zorganizowane przez KOD z Grzegorzem Gaudenem, dziennikarzem, byłym dyrektorem Instytutu Książki. To tam padły m.in. słowa o znaczeniu i ważności roli czytelnictwa w społeczeństwie. Czytanie, to chęć rozumienia świata i drugiego człowieka. To ważna część społeczeństwa obywatelskiego. Znajdujemy się w sytuacji,w której władza, tzw. suweren będzie się starał zawłaszczyć jak największe sfery społeczeństwa m.in. poprzez instrumenty finansowe, skłócić środowiska kultury,a potem pozostawić ich samym sobie.

Przez ostatnie 8 lat swojej działalności Grzegorz Gauden kontynuował program budowy bibliotek w Polsce. Podróżując po całym kraju namawiał szefów gmin, miast i miasteczek do podjęcia inicjatywy w tym szerokim i jakże ważnym przedsięwzięciu. Uświadamiał , że dostęp do wiedzy poprzez książki, prasę, czy Internet jest ważniejszy niż pobyt w aquaparku, na budowę których niestety decydowało się większość samorządów lokalnych. Biblioteka, to miejsce spotkań dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć itd. To też możliwość wyjścia z domu, do ludzi, spotkań, dyskusji, rozrywki, ale przede wszystkim edukacji!

Ludzie nieczytający nie będą kreatywni. Jeśli nie będzie rozwoju kultury, to kraj może być miejscem na zawsze, gdzie skręca się meble i lodówki.

Polska jest daleko w tyle za innymi pod względem czytelnictwa. Wg statystyk na 100 osób książki kupuje 7, przy średniej europejskiej 25/100.

Najmniejszy wskaźnik czytelnictwa jest w grupie …. członków partii politycznych i rządu (!) .

W miejscach, gdzie powstają biblioteki wzrasta poziom inicjatywy społecznej, wzbogacając tym samym życie społeczne. Ludzie wychodzą z domów.

W nowych bibliotekach po raz pierwszy w życiu skorzystało z komputera ponad 600 000 osób w wieku powyżej 60 roku życia. To jeden z efektów programu „Komputery do bibliotek „. , Polska nie pójdzie do przodu, jeśli nie będzie bibliotek !!!

Państwowa dotacja do czytelnictwa, to niestety niewielka kwota. To ok.25 mln. Rocznie.

W krajach rozwiniętych gospodarczo jednym z najważniejszych obiektów kultury są biblioteki i powszechny dostęp do literatury. Polska jest niestety daleko w tyle.

I na zakończenie optymistycznie: Dobro, prawda i piękno zwycięża !!!

A.. biblioteka jest najlepszą inwestycją.

Spotkanie zorganizowała i prowadziła Ewa Andrzejewska

Dziękujemy Ewie, dziękujemy uczestnikom, a przede wszystkim mówcy za przyjazd i porcję nowej wiedzy, którą był łaskaw z nami się podzielić.