Czy z nim będziesz szczęśliwsza? Felieton Marcina Nowaka (50)

Felieton Marcina Nowaka

Myślę, że w obecnej sytuacji Unia Europejska powinna zaproponować polskiemu rządowi wyjście z jej struktur. Podkreślam od razu, że jestem zdecydowanym zwolennikiem pozostania Polski w Unii Europejskiej, a ewentualne opuszczenie przez nią struktur unijnych oznacza dla mnie największą porażkę w polskiej historii.

Stachura w wierszu „Z nim będziesz szczęśliwsza” ukazuje człowieka, który widząc, że wzajemne oczekiwania jego i partnerki zdecydowanie się różnią, ma odwagę to przyznać i sugerować rozstanie. Kieruje się szczerością i uczciwością wobec bliskiej osoby, ale też wobec samego siebie. To dojrzała, odpowiedzialna postawa. Uczciwe postawienie sprawy pomaga również partnerce uświadomić sobie własne oczekiwania i pragnienia. Stawia ją to w prawdzie wobec samej siebie i wobec jej wyborów.

Zjednoczona Europa to projekt, który powstał w wyniku wieloletniej współpracy. To akty prawne i zasady wynegocjowane w tyglu 28, a po brexicie 27 państw członkowskich. Koordynacja tylu systemów prawnych wymaga nadrzędnych przepisów jako punktu odniesienia w gąszczu wewnętrznych relacji gospodarczych i społecznych. Sprzyja to bezpiecznemu prowadzeniu działalności gospodarczej, a także zapewnia obronę praw obywatelskich każdego Europejczyka i każdej Europejki na terenie europejskiej wspólnoty.

Udział w tym projekcie jest dobrowolny. Politycy różnych opcji często podkreślają, że nikt nikogo nie trzyma tu na siłę i nie zmusza do współpracy na uzgodnionych zasadach.

Wydaje się, że Unia Europejska jako dojrzalsza strona związku powinna teraz zaproponować rozstanie. Tylko czy Polska będzie z nim szczęśliwsza?


Felieton jest wyrazem opinii autora. Nie prezentuje stanowiska ZR Małopolskie KOD.

Tekst wart skomentowania? Napisz do redakcji!