CZARNY PROTEST – Oświęcim

CZARNY PROTEST – Oświęcim

CZARNY PROTEST

Zaniepokojeni stanem demokratycznego trójpodziału władzy w Polsce, pragniemy pokazać, jak ogromne znaczenie w życiu każdego obywatela ma zasada niezależności władzy sądowniczej, którą reprezentuje Trybunał Konstytucyjny.
Podstawowym zadaniem TK jest obrona społeczeństwa i obywateli przed nadużywaniem władzy przez rządzących!
Chcemy podkreślić fundamentalne znaczenie dobrego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jako organu chroniącego nas, obywateli, przed wszelkimi błędami, które pojawiają się w uchwalanych ustawach, a godzą w nasze interesy i naruszają obowiązujący ład prawny.

Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, forsowana przez PiS, nie rozwiązuje istniejącego od kilku miesięcy konfliktu wokół Trybunału, a skutkiem wprowadzania tej ustawy będzie całkowity paraliż pracy Trybunału, któremu stanowczo się sprzeciwiamy!

Nasza pikieta ma charakter czarnego niemego protestu!
Przychodzimy ubrani na czarno i zaklejamy sobie usta.
Podobne pikiety odbędą się w całej Polsce!

Centralne wydarzenie – <klik>
Kraków – <klik> Rynek Główny
Wrocław – <klik> Plac Solny
Łódź – <klik> Plac Wolności
Berlin – <klik>
Oświęcim – <klik> Jędrzeja Śniadeckiego
Białystok – Rynek Kościuszki od strony Muzeum
Kielce – ul. Sienkiewicza pod pomnikiem Sienkiewicza
Warszawa – pod Sejmem