CYKL DEBAT „BEZPIECZEŃSTWO-WOLNOŚĆ-STRACH” SPOTKANIE PIERWSZE

CYKL DEBAT „BEZPIECZEŃSTWO-WOLNOŚĆ-STRACH” SPOTKANIE PIERWSZE

27 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz.18.00 KOD MAŁOPOLSKA i Klub Obywatelski zapraszają do Auli WSZiB przy przy ulicy Armii Krajowej 8 w Krakowie na pierwsze z cyklu „Bezpieczeństwo-Wolność -Strach” spotkanie na temat: „Koncepcja służb ochrony państwa według Krzysztofa Kozłowskiego”.

Wydarzenie na FB : https://www.facebook.com/events/2003969313163666/

Bezpieczeństwo nieprzypadkowo jest jednym z kluczowych elementów programu PiS. Pod tym szyldem PiS wprowadza do przestrzeni publicznej rozwiązania natury prawnej i organizacyjnej, które umożliwiają kontrolę (bezpośrednią i pośrednią) nad coraz szerszymi obszarami życia społecznego i gospodarczego (przepisy antyterrorystyczne, policyjne, skarbowe, prokuratorskie, Obrona Terytorialna itp.). W dalszej perspektywie, działania te, zapewne mają być jednym z kluczowych czynników umożliwiających odniesienie kolejnego zwycięstwa wyborczego, czy to na zasadach klientelistycznych (powiązania instytucjonalne – twój los zależy od nas), czy też swoistego szantażu „patriotycznego” (nie popierasz PiS – popierasz niebezpieczeństwo), a nawet strachu (lepiej z nami nie zadzieraj).

Równolegle, w swoich działaniach PiS stosuje sprawdzoną metodę straszenia społeczeństwa realnymi lub wymyślonymi zagrożeniami, które uzasadniają rozszerzanie zakresu działań aparatu bezpieczeństwa/rządu kosztem ograniczania sfery wolności obywatelskiej oraz kosztem samodzielności i niezależności różnych instytucji demokratycznego państwa. Przestraszeni, zdezorientowani obywatele, są podatni na populistyczne propozycje władzy i będą bardziej skłonni ponownie oddać na nich głos, jeśli zostaną przekonani, że tylko ta władza jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwo.

W rzeczywistości, działalność PiS w obszarze bezpieczeństwa, pomimo patriotycznej i niepodległościowej retoryki, prowadzi do realnego osłabienia Polski i może doprowadzić do naruszenia fundamentów bezpieczeństwa kraju (sojusze, armia, zaufanie społeczne). Wobec powyższego, obecna opozycja powinna zająć się tą tematyką – to na niej spoczywa dzisiaj szczególna odpowiedzialność za nasz kraj. Należy wskazywać i wyjaśniać opinii publicznej istotę zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski związanych z działalnością PiS oraz przygotowywać odpowiednie instrumenty korygujące.