Bardzo dziękujemy Pani Róży Thun za nominowanie Komitetu Obrony Demokracji do Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego .

Bardzo dziękujemy Pani Róży Thun za nominowanie Komitetu Obrony Demokracji do Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego .

Bardzo dziękujemy Pani Róży Thun za nominowanie Komitetu Obrony Demokracji do Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego.

Jesteśmy wyróżnieni i zaszczyceni, szczęśliwi i zobowiązani, aby dalej krzewić, promować te uniwersalne wartości, łączące ludzi żyjących w całej UE. Wartości, które przyświecały i przyświecają ludziom chcącym integrować się wokół nich, podstawowych wartości, które zbudowały unię. Unie państw, ale bardziej narodów, ale jeszcze bardziej ludzi, których celem było wspólne życie działanie bez wojen, budowanie a nie niszczenie. Przestrzeganie reguł demokratycznych i wartości, które są bliskie każdemu człowiekowi pragnącemu pokoju i dobrobytu.

 

Wspólnie – Razem a NIE OSOBNO!

POLSKA Z UNIĄ – UNIA Z POLSKĄ

Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji zostało nominowane do nagrody przez posłankę do PE Różę Thun. W uzasadnieniu podkreśliła ona, że KOD skupia rzesze obywateli wokół wspólnych wartości europejskich. W 5 miesięcy stał się rozpoznawalny w Polsce oraz w innych państwach członkowskich przez swoje nieustępliwe dążenie do kształtowania postaw demokratycznych. W pokojowy, otwarty i niedyskryminujący sposób jednoczy ludzi w Polsce i w innych miastach Europy oraz krzewi przywiązanie do wartości, symboli i instytucji europejskich.

Strona parlamentu UE <klik>

Róża Thun zaprasza po marszu 4 Czerwca na łyk wolności <klik>

Wydarzenia z regionu :

Spotkania z Różą Thun

Nowy Sącz <klik>

Relacja ze spotkania z Różą Thun

Kraków Nowa Huta <klik>

Relacja – Spotkanie z Różą Thun

inne

Uczczenie 9 maja święta Europy <klik>

9 maja świętem Europy