9 maja świętem Europy

9 maja świętem Europy

KOD Małopolskie złożył kwiaty w dniu Europy

Z okazji Dnia Europy, na Rynku w Krakowie, na płycie upamiętniającej wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji z Małopolski złożyli wiązankę kwiatów. To święto przypomina nam o tym, że tak samo jak jesteśmy Polakami, równocześnie jesteśmy też Europejczykami.
W momencie składania kwiatów podeszła do nas grupa francuskich turystów, żywo zainteresowana naszym gestem. Dopytywali o to, czym jest KOD, życzyli nam powodzenia i mówili jak oni sami też cieszą się, że tak samo jak my są członkami tej Wspólnoty. Mimo deszczowej aury, co chwilę ktoś przystawał, z zainteresowaniem czytał napis na tablicy, wiele osób robiło zdjęcia. Mam nadzieje, że wielu krakowianom i turystom przypomnieliśmy o tym dniu i święcie.

9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Dzień Unii Europejskiej

Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Plan Schumana, przez Roberta Schumana 9 maja 1950. Dzień ten czasami, dla odróżnienia z Dniem Rady Europy, jest nazywany Dniem Unii Europejskiej. Nie jest to jednak poprawna nazwa, gdyż według uchwały Parlamentu Europejskiego dzień ten jest nazywany Dniem Europy i taka jego nazwa figuruje we wszystkich oficjalnych dokumentach i materiałach UE. (wiki.)