22 stycznia 2017 r odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

22 stycznia 2017 r odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
22 stycznia 2017 r odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Wybrani przez Walne Regionalne Zebranie członków KOD Małopolska członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali wyboru spośród siebie funkcyjnych KR.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Jan Węgrzyn.
Wiceprzewodniczącą Beata Mouthe – Lalowicz ,
Sekretarzem Mirosław Zawisza.
Komisja Rewizyjna ustaliła z Zarządem KOD Małopolska, że przedstawiciel Komisji Rewizyjnej będzie uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Regionu z głosem doradczym. Komisja Rewizyjna będzie powiadamiana o terminach posiedzeń.